Over BULDER.nu

BULDER.nu is erop gericht de mening van de jongeren uit Ravenstein, Huisseling en Over d’n Dam zichtbaar te maken. Er zijn veel redenen waarom jongeren zich bij een dorpsraadvergadering, informatieavonden en in de politiek niet of nauwelijks laten zien. Het drukke leven dat jongeren leiden is één van die redenen. Voor politiek is geen ruimte meer omdat alle beschikbare tijd wordt opgeslokt door belangrijkere zaken.

Het is juist de mening van jongeren uit Ravenstein, Huisseling en de kernen van Over d’n Dam die telt! Jullie kunnen meebeslissen over de toekomst en de leefbaarheid in deze gemeenschap. Om jullie mening mee te laten wegen in de besluitvorming daarover, moest er een eenvoudige manier gevonden worden om jongeren meer te betrekken. Door jongeren mee te laten bulderen, geven wij jullie een stem!

Ontstaan van BULDER.nu

Die manier werd gevonden door enkele initiatiefnemers die elkaar wel eens tegenkwamen bij dorpsraadvergaderingen of informatieavonden over ontwikkelingen in Ravenstein, Huisseling en de kernen van Over d’n Dam. Bij dit soort gelegenheden wordt de mening van de gemeenschap gepeild, maar is de ‘oudere garde’ vaak sterk oververtegenwoordigd. Toch werd er door aanwezigen vaak met blijdschap gezegd dat het fijn was dat er ook enkele jongeren aanwezig zijn, daarbij verwijzend naar de initiatiefnemers van BULDER.nu.

Echter, een deel van die zogenaamde ‘jongeren’ waren toch al enige tijd 40-er… Gelukkig voelden zij zich zeer betrokken bij de jongeren en gingen zij samen met jongeren op zoek naar een oplossing om de mening van jongeren sterker mee te laten wegen in de besluitvorming. De groep met enthousiaste initiatiefnemers groeide hard en zo werd BULDER.nu opgericht. Ons initiatief wordt inmiddels enthousiast gedragen door de gemeente Oss en de dorpsraad Ravenstein.

Organisatieschema