Privacy verklaring

Verwerken van persoonsgegevens

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van BULDER.nu die een gebruikersaccount hebben om gebruik te kunnen maken van alle mogelijkheden van het platform. Wij respecteren jouw privacy en zullen zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Om je stem te kunnen laten horen via BULDER.nu is het noodzakelijk een account aan te maken. Om een account aan te maken, hebben we enkele persoonsgegevens van je nodig. De persoonsgegevens die wij vragen, zijn:

 • voor- en achternaam
 • geboortedatum
 • postcode
 • geslacht
 • e-mailadres
 • telefoonnummer

Ons platform is ook bedoeld voor jongeren onder 16 jaar. Zij mogen hiervan gebruik maken en een account aanmaken als ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 jaar, daadwerkelijk toestemming heeft om het platform te bezoeken en een account aan te maken. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bulder.nu, dan verwijderen wij deze persoonsgegevens.

Doel van het verwerken van de persoonsgegevens

BULDER.nu verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en deel te nemen aan peilingen op BULDER.nu
 • Een verificatie te doen of je al een ander account bij BULDER.nu hebt aangemaakt, door middel van een check via je telefoonnummer
 • Een bericht naar je sturen als:
  • een nieuwe stelling/peiling is uitgezet
  • de resultaten van een stelling/peiling bekend zijn
  • als er ontwikkelingen zijn bij een onderwerp waarover eerder een stelling/peiling is uitgezet
 • Bij de presentatie van de resultaten van een stelling/peiling een verdeling in stemmen per leeftijdscategorie, geslacht en/of woonplaats te kunnen maken

De resultaten van een stelling/peiling worden geanonimiseerd gepresenteerd, zodat hieruit geen persoonsgegevens te achterhalen zijn.

Delen van persoonsgegevens

BULDER.nu verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt, op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG, het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Verwijderen van persoonsgegevens of intrekken van de toestemming voor gegevensverwerking betekent wel dat je account wordt opgeheven.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bulder.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, behouden we ons het recht voor dit te controleren, bijvoorbeeld door identificatie aan de hand van een identiteitsbewijs.

Klachtrecht

Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door BULDER.nu dan kun je een mail sturen naar info@bulder.nu. Daarnaast heb je ook het recht de klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

BULDER.nu bewaart je persoonsgegevens zolang je een account hebt. Op het moment dat een account wordt opgeheven, zijn de persoonsgegevens terstond uit het systeem/database van BULDER.nu verwijderd.

Cookies

Deze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om jouw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan mogelijk niet goed meer.

Beveiliging van persoonsgegevens

BULDER.nu neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@bulder.nu.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient daarom aanbeveling de privacyverklaring van BULDER.nu regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 04-09-2020