Alle sportfaciliteiten van Ravenstein, Huisseling en Over d’n Dam moeten worden samengevoegd tot 1 centrale locatie!

Sorry. Dit formulier is niet langer beschikbaar.

Lees meer over deze stelling

Stelling status

Gesloten

Startdatum

18/03/2021

Einddatum

04/04/2021

Achtergrondinformatie

Bij de eerste peiling werd door de stemmers “wonen” als belangrijkste onderwerp benoemd, op de voet gevolgd door “sport en bewegen”. Over wonen hebben we recent een stelling op het platform gehad. Nu dus tijd voor sport.

Op sportgebied zie je landelijk een ontwikkeling naar multifunctionele complexen. Ook in de regio rondom ons dorpsraadgebied zien we op dat gebied ontwikkelingen. In Herpen willen de voetbalclub en tennisclub zich op één complex vestigen en door de gemeente Landerd is al in 2019 besloten in Reek een nieuwe multifunctionele sportaccommodatie te realiseren waar in ieder geval de voetbalvereniging, de tennisvereniging en de vereniging Jong Nederland gebruik van gaan maken. In ons eigen dorpsraadgebied is de “Sportraad Ravenstein e.o.” bezig met een inventarisatie van de mogelijkheden en voorwaarden voor toekomstbestendige binnen-en buitensport.

Via BULDER.nu kun je nu zelf ook laten weten hoe volgens jou toekomstbestendige sport er uit moeten zien.