Gemeente Oss moet samen met de inwoners van Ravenstein onderzoeken welke toekomstige invulling voor ’t Kempke de voorkeur krijgt

Sorry. Dit formulier is niet langer beschikbaar.

Lees meer over deze stelling

Stelling status

Gesloten

Startdatum

14/01/2023

Einddatum

29/01/2023

Achtergrondinformatie

Na het opheffen van de scouting in Ravenstein, heeft de gemeente Oss het eigendom van ’t Kempke overgenomen van de scouting. De gemeente is met de Stichting Vidi Reo in gesprek over het tijdelijk waarnemen van de exploitatie van ’t Kempke. Voor ’t Kempke zijn door de gemeente grofweg 3 scenario’s genoemd: verkoop, verhuur of sloop.

Blijkens de beschikbare informatie in de media en in openbare gemeentelijke stukken, hebben zich diverse maatschappelijke en commerciële partijen gemeld als geïnteresseerde voor het voortgezet gebruik van ’t Kempke.

De gemeente Oss is momenteel aan het onderzoeken welke invulling zij aan ’t Kempke willen gaan geven. Om voor de toekomstige bestemming een zo groot mogelijk draagvlak binnen de Ravensteinse gemeenschap te krijgen, lijkt het raadzaam om de inwoners al in een vroeg stadium te betrekken bij het onderzoek naar de mogelijkheden die er zijn. Of zouden de inwoners van Ravenstein niet geïnteresseerd zijn in een nauwe betrokkenheid?

Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk

Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk, 19-01-2023. Hier te lezen: https://oss.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/150d04aa-45de-43fb-8039-42bf2580f3de (onder 6.1.06 – Jeugdhuis ‘t Kempke Ravenstein)

Lees meer